Kalastus-verkkokauppa

Ostoskori on tyhjä

scriptspot_sitewide_nocheckout

scriptspot_sitewide_nocheckout

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1.    Rekisterinpitäjä

Rusta Finland Oy (y-tunnus: 0750466-6)
Porttipuistontie 1    
01200 VANTAA
Puhelin: 075 325 5000
Puhelun hinta 5,59 snt/min + pvm, sis. ALV


2.    Tietosuoja-asioiden yhteyspiste

c/o Rusta Finland Oy
Puhelin: 075 3255 750 (ark. klo 9-15) 0,088 e/min, sis. ALV
Sähköposti: asiakaspalvelu@happyangler.fi


3.    Rekisterin nimi

Rusta Finland Oy (jäljempänä ”Happy Angler”) asiakasrekisteri


4.    Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-c ja f-kohtien perusteella asiakkuuteen, sopimukseen, suostumukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvissä yhteyksissä. Näistä tyypillisimpiä tilanteita ovat Happy Angler Klubin jäsenyys ja sen toiminta, verkkokauppa- tai myymäläostoksen eri vaiheet, palautteen antaminen tai muu viestintä tai asiointi Happy Anglerin kanssa.

 

Tietoja käsitellään edellä mainittujen eri suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjen ryhmiä koskevien luokitteluiden ja sääntöjen luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Happy Angler palveluiden käyttämisestä. Osto-, käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröityjen ryhmien toimintojen analysointiin ja luokitteluun sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden sisältöjen kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Asiakastietojen analysointiin perustuva palvelujen ja viestinnän huolellinen räätälöinti ja kohdentaminen on olennainen osa Happy Angler asiakkuutta ja paremman asiakaskokemuksen tuottamista. Happy Angler ei muita EU:n tietosuoja-asetuksen 22 artiklan tarkoittamia täysin automatisoituja päätöksiä kuin verkkokauppaostamiseen liittyvä luottotietojen tarkistaminen maksupalvelun tarjoajan toimesta, josta on tarkempaa tietoa sivuston maksamista koskevassa asiakasinformaatiossa.


5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten
•    etu- ja sukunimet
•    yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
•    syntymäaika (pvm ja kk)
•    kieli
•    maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
•    rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
•    asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
•    asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit, palautteet, reklamaatiot, mukaan lukien tuotteiden takuuta koskevat tiedot
•    laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
•    suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä muut tarpeelliset rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät tiedot

Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten
•    rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
•    rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
•    rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
•    Happy Anglerin palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
•    rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
•    rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
•    tunnistetun rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät henkilöön kytkeytyvät tiedot – anonyymien evästeiden käytöstä on erillinen informaatio Happy Anglerin sivustolla.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän myymälöissä, sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointi- ja muiden toimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.
Rekisteröidyn osto-, asiointi- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


7.    Tietojen luovuttaminen, siirto ja poistaminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin säädösten mukaisten käsittelytarkoitusten puitteissa on perusteltua. Klubilaisiksi rekisteröitymättömien verkkokauppa-asiakkaiden henkilötiedot poistetaan viimeistään neljän vuoden kuluttua viimeisestä ostotapahtumasta. Klubijäsenyytensä päättäneiden asiakkaiden tiedot poistetaan takuu-, reklamaatio- ja muut vastaavat ajat huomioiden, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua viimeisestä ostotapahtumasta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin siirtää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen 6.1.f artiklan nojalla pidettäviin omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti EU/ ETA-alueella. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi henkilötietoja siirretään myös ETA-alueen ulkopuolelle Happy Anglerin ulkopuolisille alihankkijoille. Happy Angler huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Happy Anglerin yhteistyökumppanit, jotka siirtävät henkilötietoja Yhdysvaltoihin ovat sertifioituneet Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn8.    Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien EU:n tietosuoja-asetusta noudattavien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.


9.   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Hong Kong Klubin jäsenillä on asiakkuuden perustiedot ja oma ostohistoria saatavilla jatkuvasti omilla Klubi-sivuillaan.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakkuuteen kuuluvaa asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.  

Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai käsittelyn rajoittamista, vaatia tietojensa poistamista käsittelyperusteiden puuttuessa sekä oikeus saada itseään koskevat sopimus- ja suostumusperustaiseen käsittelyyn perustuvat toimittamansa tiedot sähköisessä muodossa (tiedon siirrettävyys). Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt toteutetaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus Tietosuojavirastolle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Jos rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö on ilmeisen kohtuuton tai perusteeton voidaan siitä kieltäytyä tai sen toteuttamisesta periä kustannusta vastaava maksu.

  

footer_content_ha

Käytämme sivustolla evästeitä palvellaksemme sinua paremmin. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
Selvä Lisätietoja